panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Därför är en god munhälsa viktigt för barn

Att barn har en bra munhälsa är viktigt ur flera perspektiv. Friska tänder lägger grunden för en bra munhälsa även när barnet blir äldre. Regelbunden tandborstning morgon och kväll är bra för att upprätthålla en god munhälsa hos barn.

Det är även lika viktigt för barn som för vuxna att gå på förebyggande behandlingar med jämna mellanrum för att säkerställa munhälsan. Både du och ditt barn kan besöka Akademitandvården för att underhålla tänderna och munhälsan. Det är viktigt att infektioner och inflammationer upptäcks i ett tidigt skede.

Lär barn borsta tänderna i tidig ålder

Barn mår bra av att ha en god munhälsa. Att ha ont i tänderna är inte trevligt för någon, inte minst barn. När barn har starka och friska tänder under uppväxten minskar det risken för dålig munhälsa i vuxen ålder. Dålig munhälsa har visat sig ha kopplingar till en rad olika folksjukdomar vi får som vuxen. Om barn börjar med tandborstning redan från första tanden ökar chanserna att de håller i tandborstningen även när de blir äldre.

Tänderna spelar roll för utseendet

Tänder är en viktig del i människans utseende även för barn. Har du dåliga tänder som barn, kan det bidra till en lägre självkänsla och självförtroende precis som för vuxna.