panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Få hjälp när något oväntat händer

Ibland händer traumatiska saker i våra liv och det är inte alltid barn reagerar på samma sätt som vuxna. Det kan ibland också kännas svårt som vuxen att nå fram till barnet. Ett dödsfall av en nära anhörig kan vara ett exempel på ett trauma som påverkar ditt barn och där du inte riktigt vet hur du ska kunna hjälpa ditt barn. Då kan det vara skönt att veta att det finns hjälp att få.

Ta hjälp av experter

Det finns många som arbetar med att prata med barn om den här typen av upplevelser och ibland kan det vara enklare för barnet att öppna sig för någon utomstående. Vid ett dödsfall av en nära anhörig är även du som förälder ledsen och barnet kan känna att de inte vill göra det värre för dig. Vårt råd är då för dig att kontakta experter inom området.

De har kunskaper och redskap som kan hjälpa ditt barn. En samtalsterapeut kan givetvis vara till hjälp vid andra händelser än bara dödsfall. Ett barn kan gå igenom många traumatiska upplevelser. Kanske har någon närstående varit allvarligt sjuk eller kanske har ni föräldrar genomgått en tuff skilsmässa, allt det kan vara traumatiskt för ett barn och att prata om det kan hjälpa avsevärt.