panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Håll kolla på barnen

Våra barn är det viktigaste vi har här i livet. Som förälder är det lätt att bli orolig om barnen är ute för länge. Barn kan snabbt ändra sig och välja att leka med en annan kompis än den de sagt sig leka med. Då är det självklart svårt att veta vem du ska söka hos.

Den smarta klockan

För att underlätta, och att du ska slippa ringa runt till alla av ditt barns kompisar kan du ta hjälp av tekniken. Du kan med hjälp av GPS i klockan se vart ditt barn befinner sig. För våra juniorer finns smartklockor från fyra år upp till tio år.

Klockorna har även andra funktioner som telefon, då kan ni kan ringa upp varandra. Dock behöver du ett SIM-kort för att klockan ska fungera, vill du läsa mer om dessa klockor kan du klicka här.

För de äldre barnen

Även för de äldre barnen finns klockor med fler funktioner som videosamtal, spel och så vidare. SOS funktionen i klockorna innebär att du kan lägga in tre olika snabbnummer som bäraren av klockan kan ringa upp. Du bör även använda den här tjänsten med GPS i samråd med barnet, det är alltid bäst.