panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Så fungerar en vårdnadstvist

Det är tyvärr ett faktum att långt ifrån alla äktenskap och samboförhållanden håller för evigt. Inte ens när det finns barn med i bilden. Dessutom är det vanligt att det finns en hel del meningsskiljaktigheter när man går isär. Inte sällan är man oense om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

Expert på familjerätt

De jurister som kan bistå med rådgivning och annan hjälp vid en vårdnadstvist är experter på den delen av lagen som heter familjerätt. Utöver vårdnadstvister så jobbar den här typen av jurister också med bland annat arvsrätt. Du kan läsa mer här om jurister inom familjerätt.

Beslut om vårdnaden

I slutändan är det en domstol som kommer avgöra vem som får vårdnaden om gemensamma barn vid en skilsmässa eller separation. Men innan det går så långt så tar domstolen in uttalanden från socialtjänsten i den kommunen där barnen bor. Det är ganska vanligt att de fattar beslut i enlighet med det som socialtjänsten sagt.

Innan domstolen tar upp ärendet så tar de också in dokument och uppgifter från föräldrar. En jurist som är specialiserad på familjerätt kan i det här läget hjälpa till att ta fram och utforma de här dokumenten.