panelarrow

Barns Hälsa

Fokus på barnen och dess hälsa

Ångest hos barn

Att barn känner av ångest, rädsla och oro är väldigt vanligt. En känsla av ångest kan kännas obehagligt men är ingenting som är farligt. Barn brukar beskriva känslan av ångest på olika sätt men oftast klagar ett barn över att hjärtat bultar snabbare och hårt. De kan också beskriva att det känns som en ond klump i magen, att det känns som fjärilar i magen, att det trycker på bröstet och gör det svårt att andas, att de har svårt att hålla balansen eller att de blir kissnödiga/får diarré. Man kan inte styra ångestsymtomen själv då det är stresshormoner som går ut i blodet och som har reaktioner på nervsystemet.

Att visa förståelse

Om barnet är orolig över monster under sängen eller spöken är detta något som oftast går över av sig själv. Om det är en oro som påverkar vardagen så kan det vara ångest och då är det extra viktigt att försöka förstå och hjälpa barnet genom denna oro eller ångest.Andra tecken på ångest kan vara att barnet får utbrott, är rastlös, har svårigheter att somna, lätt börjar gråta, är tystlåten, svår att nå eller har svårt att koncentrera sig. Barnet kan också visa rädsla för aktiviteter eller andra saker som hen vågat göra förut. När barnet visar ångest, förstår hen oftast inte varför och vad som ligger bakom. Det är därför viktigt att du som förälder hjälper till att stötta och försöker hjälpa ditt barn att uttrycka sin rädsla eller oro. På så vis kan du hjälpa ditt barn att visa att där är skillnad på verklighet och upplevelse.Ångest går alltid över och de flesta får ingen diagnos, utan lär sig istället att leva med sina skiftande känslor och hur de kan undvika ångest. Det finns sju olika ångestsyndrom som är vanliga hos barn och om ditt barn lider av ångest kan hen ofta lida av mer än ett syndrom; social ångest (social fobi), paniksyndrom, separationsångest, agorafobi (torgskräck), selektiv mutism (ofrivillig tystnad), specifika fobier och generaliserat ångestsyndrom. För att lindra och förhindra besvär av ångest finns olika behandlingar som kan hjälpa, så som KBT även kallat kognitiv beteendeterapi, rådgivning och pedagogisk stödinsats. Vad som passar ditt barn kan skilja sig från ett annat barn, men oftast går det genom rätt behandling att lindra och bli av med ditt barns ångest.